De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

Militaire Policie Eenheid Tijger Brigade

De Militaire Politie eenheid van de Tijgerbrigade werd opgericht met KNIL personeel dat hun basistraining kreeg in Engeland en met personeel van de eerste vrijwilligerseenheden die na hun basistraining in Malakka waren aangekomen. In Malakka waren zij o.a. gelegerd op Charley Beach waar zij een hun tropentraining kregen met hulp van geleende Britse instructeurs. De eerste commandant was 1e luitenant Poel.
Aangezien de MP eenheid geen eigen wagenpark had, patrouilleerden zij samen met personeel van de Britse Militaire Politie. Op deze manier leerden zij hoe zij hun taak in praktijk moesten uitvoeren.
Op 8 Maart 1946 waren zij bij de eerste eenheden van de Tijgerbrigade die naar Semarang werden verscheept en arriveerden op 12 Maart in Semarang waar zij meteen werden ingezet om verschillende politie taken uit te voeren..
Op 14 Augustus 1946 werd het Korps Militaire Politie gevormd in de lijn van de Britse Organisatie en met een hoofdkwartier in Batavia. Door deze verandering van organisatie veranderde de Militaire Politie in Semarang haar naam op 6 Oktober 1946 in het 6e Militaire Politie Korps. Commandant werd Kapitein J.F.E. Westerweel.