De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

5e Genie Veld Companie

De 5e Genie Veld Compagnie werd opgericht als 3e Schoolcompagnie op 21 Oktober 1946 in Bergen op Zoom. Na hun basistraining vertrokken zij op 1 November 1946 naar Aldershot in Engeland. Na verdere training verlieten zij op 22 november 1946 aan boord van de “Kota Intem” naar Nederlands-Indië, waar zij op 20 december 1946 in Batavia aankwamen.
Na hun aankomst werden zij eerst geplaatst als deel van Algemeen Leger Genie Park, hoewel hun eigenlijke taak het bewaken van Japanse krijgsgevangen zou zijn, totdat het besloten werd de eenheid over te plaatsen naar Semarang op 27 Januari 1947 een dag na aankomst. Hier was volop werk voor hen omdat zij de eerste genie eenheid waren die aankwam in Semarang.
Toen de 1e politionele actie op 21 Juli 1947 begon werd het 3e peloton aan het werk gezet met het repareren van de wegen langs de opmarslijn, terwijl het 1e peloton matriaal in de haven in ontvangst nam en het 2e peloton in het kamp achter bleef als reserve.
Tijdens de verdere operatie werden zij bezig gehouden in alle gebieden van de Brigade. Na de 1e politionele actie werden zij gelegerd in Salatiga met afdelingen in Moga, Pekalongan en Weleri waar zij deelnamen aan kleinere acties.
Het begin van de 2e politionele actie bracht niet veel werk mee voor de compagnie omdat er alleen maar een paar wegversperringen op de opmarslijn waren geplaatst. 
Na afloop van de 2e politionele actie werd de hoofdtaak van de compagnie het repareren van bruggen en wegen na sabotage.
Dit bleven zij doen totdat zij op 29 juni 1949 terugkeerden in Semarang in verband met de teruggave van Djokja aan de Indonesiers
Van Semarang werden zij met de “MS Tjitjelenka” overgeplaatst naar Batavia. Hier scheepten zij op 3 September 1949 in op “Kota Intem” voor de thuisreis naar Nederland en arriveerden op 1 November 1949 in Nederland.