De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

31e Hulp Verbandplaats Afdeeling

De 31e Hulp Verband Afdeeling werd op 17 September 1947 op de Sijpestein Kazerne in Utrecht opgericht en bestond uit OVW's en dienstplichtigen. Nadat zij hun basistraining hadden gekregen vertrok de Hupva op 28 December 1946 aan boord van de "Sloterdijk" naar Nederlands-Indië. Op 24 Januari 1947 kwamen zij aan in Tandjong Priok waar zij ter acclimatisering in een kamp werden gelegerd. Op 10 Februari 1947 arriveerden aan boord van een schip van K.M.P. in Semarang.

Hier werden zij aan het werk gezet en deden ervaring op in het Juliana Ziekenhuis, wat net na het vertrek van de Britten was overgenomen. Tijdens de 1e politionele actie werd de 31e Hupva verplaatst naar Salatiga waar zij een compleet Ziekenhuis opzette. Hun belangrijkste taak was het ophalen en behandelen van soldaten die gewond waren geraakt door de vele hinderlagen en landmijnen. Maar ook behandelden zij soldaten met ziektes zoals malaria en dysenterie. Ook namen zij deel aan patrouilles als ziekenverzorgers.
Zij waren bij aankomst een zeer welkome aanvulling. Omdat voor hun komst de Tijgerbrigade alleen de brigadearts had, artsen van verschillende bataljons en verplegers van deze eenheden. Er was geen officiële plaats om de gewonden en zieken te verzorgen op bataljonsniveau en dokter Neuberger in het St.Elisabeth Ziekenhuis Maar zij hadden het probleem opgelost met personeel van de bataljons en het 5e Veldambulance en twee, vanuit Nederland gezonden, Rode Kruisteams. Daardoor kon het 5e Veldambulance op 1 Juli 1946 worden ontbonden en het Militaire Ziekenhuis Semarang onder territoriaal bevel was opgericht.

Niet alle taken die door de Hupva werden volbracht waren voor militairen. HupVa zond ook teams naar verschillende kampongs om daar poliklinieken op te zetten en brachten voorlichting voor dagelijkse gezondheidszorg om zo pest en andere ziektes te voorkomen en kwam zo op goede voet met de bevolking en kon het vertrouwen van hen winnen.
Toen Djokja tijdens de 2e politionele actie in 1948 was veilig gesteld, opende het 31e Hulp Verband Afdeeling daar een ziekenhuis in een deel van het ooglijdersziekenhuis van Dr. Yap. Maar toen besloten was dat de stad weer werd overgedragen aan de Indonesiërs verliet de Hulp Verband Afdeeling Djokja op 28 Juli 1949 samen met de andere Nederlandse Troepen.
De gewonden werden overgevlogen naar Batavia en 31e Hulp Verbandplaats Afdeeling werd naar Magelang verplaatst. Toen ook deze plaatst verlaten moest worden kwamen zij op 18 december 1949 in Salatiga terecht. Op 27 Januari 1950 verlieten zij van uit Tjandjong Nederlands-Indië aan boord van de "Johan van Oldebarneveldt" en kwam in Amsterdam aan.