De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

5-5e Infantry Regiment

Het 5-5e Regiment Infanterie is opgericht op de 1e Juli 1947 in Schalkhaar en bestond uit dienstplichtigen van het jaar 1947. Het vertrok aan boord van “het Zuiderkruis” op 17 december 1947 naar Nederlands-Indië en kwam op 16 Januari 1948 aan in Semarang. Meteen na aankomst werd de 4e compagnie overgeplaatst naar het 5-13e Regiment Infanterie in Cheribon, waar het maar voor een maand bestond. Daarna werd de 4e compagnie verdeeld over andere bataljons op Java. Het 5-5e Regiment Infanterie was gelegerd rond Salatiga bij het 2-6e Regiment Infanterie en het 2-7e Regiment Infanterie. Op 9 April 1948 nam het 5-5e Regiment Infanterie de posten over van het 2-6e Regiment Infanterie in Kopeng, Karangdoeren, Setoegoer, Dadapajam en Reksosari. Op 5 November 1948 werd het 5-5e Regiment Infanterie afgelost door het 411e Bataljon Infanterie en werd gelegerd in Dadapajam, Reksosari en Telogo.
Tijdens de 2e politionele actie op 19 December 1948 trok het 5-5e Regiment Infanterie over land naar Djocjacarta met uitzondering van de pioniers, zij vlogen samen met de commando’s naar Djocjacarta..Weer herenigd met de rest van het 5-5e Regiment Infanterie arriveerde het op 21 December 1948 in Djocjacarta. De dag daarop volgend op 22 December 1948 kreeg het 5-5e Regiment Infanterie orders om op te marcheren naar Magelang, wat door Infanterie V KNIL al was ingenomen. De bewaking van Magelang werd op 23 December 1948 overgenomen. Op 24 December 1949 veroverde het 5-5e Regiment Infanterie Temanggoeng en op 25 December 1948 Parakan. In aansluiting op de operatie “Zuid” werd het 5-5e Regiment Infanterie overgeplaatst naar Djocjacarta op 12 en 13 Januari 1949. Deze actie begon op 18 Januari 1948 en zuiverde het zuidelijk gebied rond Djocjacarta. Na deze actie betrok het 5-5e Regiment Infanterie posten in Sentolo, Barongan, Bantoel en Karangsemoet, maar na drie weken werden zij afgelost. Op 6 Maart 1949 werd de ondersteunings-compagnie van het 5e Garde Regiment Grenadiers overgeplaatst naar het 5-5e Regiment Infanterie en gelegerd in Kota Gedeh. Later werd de compagnie ontbonden en de manschappen werden verspreid over de rest van het 5-5e Regiment Infanterie. Op 16 Maart werden de posten in Sentolo, Barongan en Bantoel overgedragen aan het 5e Regiment Stoottroepen.
18 Maart 1949 werd het 5-5e Regiment Infanterie gelegerd in Djocjacarta waar het bleef tot de evacuatie van de stad op 29 Juni 1949. Op 1 Juli 1949 nam het 5-5e Regiment Infanterie de posten rond Klaten over van Infanterie I KNIL en het 4-9e Regiment Infanterie, maar ook in deze omgeving kreeg het geen rust. Nadat dit gebied was overgegeven aan de TNI verplaatste het 5-5e Regiment Infanterie zich naar Koedoes. Op 18 December 1949 werd het 5-5e Regiment Infanterie gelegerd in Oengarang waar het op 13 Maart 1950 door het 425e Bataljon Infanterie werd afgelost. De Grenadiers in Semarang werden teruggeplaatst naar hun eigen eenheid. En op 20 Maart 1950 werd het 5-5e Regiment Infanterie gelegerd in Buitenzorg waar het op hun repatriëring wachtte. Op 20 April 1950 verliet het 5-5e Regiment Infanterie aan boord van de “Nelly” Nederlands-Indië en arriveerde op 2e Mei 1950 in Nederland.