De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

2-13e Infantry Regiment

Het 2-13e Regiment Infanterie was een bataljon van vrijwilligers opgericht van een bewakingsbataljon uit de omgeving Heerlen. Dit bataljon werd werd toegevoegd aan het US 9th Army en werd ingezet in München-Gladbach waar het bewaking- en beveiligingstaken deed. Van de eenheden die besloten om naar Nederlands-Indië te gaan, was 2-6e Regiment Infanterie het eerste dat Nederland verliet. Het vertrok naar Alderschot in Engeland op 15 September 1945 om de noodzakelijke training en uitrusting te krijgen OP 12 Oktober 1945 vertrok aan boord van de “Alcantara” naar Nederlands-Indië.
Omdat Admiraal Lord Louis Mountbatten Bevelhebber van het Zuid Oost Aziatisch Bevel de Nederlandse troepen verbood voet aan land te zetten op Java en Sumatra, werden zij naar Malakka gestuurd. Hier bleven zij tot het verbod in maart 1946 werd opgeheven.
Op 9 Maart 1946 arriveerde het 2-13e Regiment Infanterie in Semarang. Hier werd het gelegerd in Djatingaleh en kreeg de taak om zuidelijke aanvallen van Semarang te verhinderen. Toen het 1e Regiment Stoottroepen een paar dagen later arriveerde kreeg het ook de taak om het oostelijk deel van Semarang te bewaken erbij. Op 1 April 1946 nam het deel aan de eerste Nederlandse actie “Primeur” Later in April nam het de strategisch belangrijke post op de Gombel over van de Britse troepen.
Na twee grote aanvallen op Semarang nam de Tijgerbrigade in Augustus het initiatief. Tijdens operatie “Lekas” nam het 2-13e Regiment Infanterie het gebied zuid en zuidoost van semarang in met stellingen in o.a. Djatingaleh, Djangli, Karangredjo, Srondol en de Gombel
Daarna nam het 2-13e regiment infanterie deel aan operaties met het 2-6e Regiment Infanterie aan het westfront.
Het 2-13e Regiment Infanterie zag verder niet eerder actie tot de tweede dag van de 1e politionele actie op 22 Juli 1947 toen het Oengaran verliet om Bringing en Toentang in te nemen.
Een paar dagen later nam het 2-13e Regiment Infanterie de bewaking van Salatiga en het nabij gelegen waterreservoir over van het 1e Regiment Stoottroepen. In September 1947 werd het overgeplaatst naar West Java en werd gelegerd in Garoet. Hier werd het gekoppeld aan de 7 December Divisie en samen met de W-Brigade werd het ingezet bij meerdaagse acties. Net als op 7 Oktober toen het de omgeving doorzocht en zuiverde rond Darmaredja.
Op 24 Oktober 1947 trok het 2-13e Regiment Infanterie van Garoet op naar Pameungpeuk.via Tjikadjang en Soekamanah en arriveerde daar op 28 Oktober 1947 en nam het in de buurt gelegen vliegveld in.
In november 1947 kreeg het 2-13e Regiment Infanterie de taak om te patrouilleren in de omgeving van Gempol, Plered en Adjiwinangoen. Begin 1948 kwam het 2-13e Regiment Infanterie weer “thuis” in Semarang. , waarvan uit het aan boord van de “Tabinta” op 26 Februari huiswaarts keerde en aankwam op 24 Maart 1948.