De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

1e Regiment Stoottroepen

Het 1e Regiment Stoottroepen werd op 15 juli 1945 in Harskamp opgericht. Het bestond voornamelijk uit O.V.W.ers die afkomstig waren van het voormalig Limburgse Regiment van de Binnenlandse Strijdkrachten. Dit regiment was actief geweest vanaf einde 1944 en had als onderdeel van het 9e US Army deelgenomen aan de invasie van Duitsland.
De hoofdtaak was beveiliging, bewaking en politiediensten. Daarnaast het opruimen van verzetshaarden. Na Duitsland werd het Regiment ingezet in België en Frankrijk. Juni 1945 werd 1e Regiment Stoottroepen toegevoegd aan Commando Brabant en tot een regiment gevormd. Het Oorlog Regiment Stoottroepen bestond uit het 1e en 3 (7) Regiment Stoottroepen.

Op 27 September 1945 werd het regiment overgeplaatst naar Wokingham in Engeland om verdere training en uitrusting te ontvangen om zich voor te bereiden op overzeese dienst.
Op 12 Oktober 1945 vertrok het regiment aan boord van de “Alcantara” naar Nederlands Oost Indië.
Echter Admiraal Mountbatten, bevelhebber van het Zuid Oost Azië Bevel, weigerde om de Nederlandse troepen te laten landen op Nederlands Indische bodem. Zij werden doorgezonden naar Port Dickson Charley Beach in Malakka. Maart 1946 kregen de Nederlandse troepen uiteindelijk toestemming om in Nederlands Indië te landen. En op 12 Maart 1946 zette het 1e Regiment Stoottroepen voet op Semarang.
Hier nam 1e Regiment Stoottroepen het oostelijk deel van stad over langs de Demarcatielijn alsmede de twee posten “het slachthuis” en “Baas”. De eerste zuiveringsactie “Primeur” nam plaats op 1 April 1946 bij Kidoel. Hier werd de nieuwe post “Punt 13” opgezet. De TNI deed Augustus verschillende hevige aanvallen op de stad, maar die werden afgeslagen, waarin voornamelijk “Punt 13” een groot aandeel in had.
Tijdens de 1e politionele actie trok het bataljon op in zuidelijke richting en veroverden Oengaran, Bawen en Salatiga. Daarna werd het oostelijk van Semarang in actie gezet, waar het Mranggen en Poerwosari veroverde. Hierna volgden een aantal gezamenlijke acties met 2-6 Regiment Infanterie zuiveringsacties ten westen van Semarang.
Op de laatste dag van de 1e politionele actie werden Demak, Dempek en Goeboeg veilig gesteld.
Na 5 Augustus 1947 werd het 1e Regiment Stoottroepen gelegerd ten westen van Salatiga met posten in Tjandiredjo, Deelok, Karangdoeren and Kopeng. Door intensieve patrouilles werd tegen November 1947 de omgeving veilig.
In verband met de repatriëring van het 1e Regiment Stoottroepen namen 2-6 en 2-7 Regiment Infanterie hun gebied over. Op 11 Januari 1948 werd het 1e Regiment Stoottroepen gelegerd in Salatiga waar het werd afgelost door 5-5 Regiment Infanterie.
Op 22 Januari 1948 verliet het 1e Regiment Stoottroepen aan boord van het “Zuiderkruis” Nederlands-Indië en arriveerde op 18 Februari 1948 in Rotterdam.