De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

1-15e Regiment Infanterie

1-15e Regiment Infanterie werd kort voor de repatriëring op 1 juni 1948 in Oengaran gevormd. Het was opgebouwd uit dienstplichtigen van de laatst gearriveerde eenheden, zodat zij hun taken in het land konden vervullen. Daardoor kregen zij de bijnaam “de Blijvertjes”, zij die achter bleven. Er werd verondersteld dat zij een paar maanden zouden blijven, maar vanwege de 2e politionele actie werd dit bijna een jaar.
Vanaf 12 juli 1948 werd het bataljon ingezet in de omgeving van Oengaran. En op 8 september 1948 toegevoegd bij de Tijgerbrigade. 1-15e Regiment Infanterie opereerde samen met het 5-5e Regiment Infanterie langs de demarcatielijn op o.a. de posten Bodja, Toentang (brug) en Djelok.

Tijdens de 2e politionele actie werd het bataljon gekoppeld aan gevechtsgroep “M”. Na de paratroepen van het korps speciale troepen overmeesterden zij het vliegveld bij Magoewo. Het bataljon werd per vliegtuig overgebracht om Jokjakarta vanuit het noorden te overmeesteren. De daaropvolgende dag zuiverden zij de omgeving en 22 december 1948 namen zij de bewaking van Kalioerang over van de paracompagnie. Daar vanuit patrouilleerden zij op de weg naar Jogjakarta om deze veilig te stellen.
Op 27 december werd een deel van het bataljon verplaatst om de brug bij Sentolo te bewaken. Op 3 januari 1949 vond een actie plaats ten noorden van Djokjakarta. Tijdens deze actie raakten vier man vermist, waarvan twee later werden teruggevonden. Zij waren vermoord door de TNI. Een gebeurtenis die veel vergde van de soldaten die in deze omgeving moesten patrouilleren.

Op 18 januari 1949 had actie “Zuid” plaats. Het doel van deze operatie was het zuiveren van de omgeving van Djokjakarta. Op 1 Maart 1949 deed de TNI een hevige aanval op Jokjakarta. Deze werd afgeslagen nadat er verscheidene heftige gevechten hadden plaats gehad.

Eind Mei 1949 werd het bataljon afgelost door het 426e Bataljon Infanterie en keerde terug naar Semarang in afwachting op hun repatriëring. Op 2 July 1949 vertrok 1-15e Regiment Infanterie aan boord van het “Zuiderkruis” op weg naar Nederland, waar zij op 26 juli 1949 aankwamen.