De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

7e Eskadron Vechtwagens KNIL

Wie is wie

Commandanten

Kapitein F. Kouwenhoven 17-11-1947 tot 17–12-1948
Kapitein J. R. Schoemaker 18-12-1948 tot
Kapitein J. J. Fetters
1st Luitenant W. K. Brederode 09-49 tot
Reserve 2e Luitenant G. van Osch
Uitvoerend Officier

Reserve 1st Luitenant L. P. Couturier
Staf peloton leider

Reserve 2e Luitenant D. Riemers 17-11-1947 tot 16-11-1949
Reserve 2e Luitenant Jhr. P. J. J. Six 17-11-49
Tank peloton leiders

1e peloton Reserve 2e Luitenant H. A. Mentink
2e peloton Reserve 2e Luitenant J. J. M. Lensing tot 13-04-49
2e peloton 2e Luitenant Riemers 14-04-49
3e peloton Reserve 2e Luitenant G. van Osch

Verkennings peloton

Opperwachtmeester H. van Tongeren

Reparatie ploeg

Vaandrig B. de Bruijn