De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

5e Afdeeling Vald Arillerie KNIL

De 5e afdeling Veld Artillerie KNIL was opgericht in Wezep op 1 September 1946 en bestond uit dienstplichtigen van het 1945. Het verliet op 3 Oktober 1946 Nederland aan boord van de “Tegelberg” op weg naar Nederlands Oost Indië en arriveerde in Batavia op 29 Oktober 1946.
In Batavia werd het gestationeerd in Mr. Cornelis Casem totdat het werd teogevoegd aan de V-Brigade op 8 Juni 1947. Nam met deze brigade deel aan de opmars naar Cheribon en Poerwokerto. Na de 1e politionele actie werd het gestationeerd in Gombong en nam deel aan zoekoperaties van verschillende eenheden van de brigade.
Bij de aanvang van de 2e politionele actie op 19 December 1948 maakte het 5e Afdeling Veld Artillerie KNIL deel van een colonne bij de opmars van Preboem. Op de tweede dag toen de opmars doorging Poerworedjo werd het 5e Afdeling Veld Artillerie KNIL overgeplaatst naar de Tijgerbrigade. Op 23 December 1948 bereikte het Magelang.
Na de 2e politionele actie werd het druk voor het 5e Afdeling Veld Artillerie KNIL. Om wat van de druk te verlichten van de infanterie. Het kreeg de taak om treinen en konvooi’s te bewaken en het patrouilleren langs de spoorlijnen in railjeeps. Het nam deel aan de evacuatie van Djokjakarta door de bewaking van de route op zich te nemen.
Na het “staakt het vuren” op 10 Augustus 1949 keerde de rust terug. Op 7 September 1949 werd het 5e Afdeling Veld Artillerie KNIL afgelost en keerde terug naar Semarang. Op 14 Oktober 1949 werd het overgeplaatst naar Batavia. Daar vanuit verliet het aan boord van de Johan van Oldenbarneveldt op 12 November 1949 en kwam op 6 December 1949 aan in Amsterdam.