De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

2-2e Regiment Veld Artillerie

Het 2-2e Regiment Veld Artillerie werd gevormd op 1 september 1946 in Ede uit dienstplichtigen van 1945. Varend met "Bloemfontein" naar Nederlands-Indiƫ dateren op 8 oktober 1946 en kwamen aan in Batavia op 3 november 1946. Hier waren ze gevestigd in Buitenzorg, waar hun taak was bewaken.

2-2e Regiment Veld Artillerie zag voor het eerst actie op 11 januari 1947. Toen C. Battery met de steun van het 1e Infantry Battalion KNIL een oorlog voerde in Tjipitjoeng. In februari 1947 begon het gebied veilig te worden en begonnen ze te trainen met de Reconnaissance Unit Artillery. Op 6 juni 1947 werden ze verplaatst naar Semarang en voegden zich bij de 1e Afdeeling Veld Artillerie KNIL.

Tijdens de 1e politionele actie schoot het 2-2e Regiment Veld Artillerie op de TNI. Op 23 juli 1947 werden ze gecentreerd in Salatiga. Daarna werd het 2-2e Regiment Veld Artillerie in tegenstelling tot de 1e artillerie-eenheid KNIL gebruikt als een mobilisatie-eenheid. Op 26 juli 1947 vond het 2-2e Regiment Veld Artillerie in het oostelijke deel van Semarang. Hier schoten ze op "Begaposition" en als gevolg daarvan nam de infanterie Mranggen zonder grote verliezen. De volgende dag steunden ze de beweging naar Poerwosari. Op 29 juli 1947 had het

2-2e Regiment Veld Artillerie de positie in het westelijke deel van Semarang overgenomen, vervolgens naar Kaliwoengoe en verder. 1 augustus tot Weleri.

Na de 1e politie-actie waren ze gestationeerd in en rond Salatiga en namen deel aan verschillende acties. Van december tot maart 1948 was de C. Batterij verbonden aan het "Pekalongan Commando". Tijdens de 2e politionele actie na het schieten op Tengaran en Ampel, gingen ze verder naar Djokjakarta, dat op 21 december werd bereikt. Op 27 december nam een batterij deel aan de bezetting van de belangrijke brug over de Kali Progo bij Sentolo.

Na de 2e politionele actie nam het regiment deel aan vele acties, zoals op 21 januari 1949 in Taroeban en Kaligondang en op 1 februari rond Godean en Parahan. Later nam het een infanteriefunctie op buitenposten in Medari, Beran, Tjebongan en van februari tot juni werden de suikerfabriek in Wonotjatoer en de bruggen in Prambanan, Kalasan en Ngambaroehmo bewaakt. Kort voor het terugtrekken uit Djokkjakarta keerde het regiment terug naar de stad. Vervolgens werd het op 29 juni gestationeerd in Purwaredjo en Koetoardjo. Op 5 augustus kwam het detachement in Premboen in actie met zijn kanonnen. Op 20 september werd de artillerietaak overgedragen aan de 5e Afdeeling Veld Artillerie KNIL en het regiment verhuisde vervolgens naar Semarang. Het 2-2e Regiment Veld Atillerie werd op 3 november overgebracht naar Batavia om zich klaar te maken voor repatriƫring.