De Tijger Brigade op Midden Java 1946 - 1949

17e Aan en Anvoer Troepen Compagnie

17e Compagnie Aan en Afvoertroepen was opgericht op 15 November 1946 op de Detmers Karzerne in Eefde. Net als een gewoon aan en afvoercompagnie had het 5 pelotons. Een staf peloton, een werkplaats peloton, twee transport pelotons maar in tegenstelling tot een gewoon aan en afvoercompagnie had het ook een bevoorradingspeloton. Het was de taak van het bevoorradingspeloton om te voorzien in de dagelijkse en wekelijkse distributie van voorraden binnen de brigade. Daarnaast had het toezicht op het werk van de Bakkerij, het slachthuis en de munitieopslagplaats.
Op 25 September 1947 werd de 17e aan en afvoercompagnie per trein van Leeuwarden, waar het voor het grootste deel van tijd was gelegerd, naar Amsterdam verplaatst, waar het 25 Maart 1947 aan boord van de “Boissvain” naar Nederlands Oost Indië vertrok en op 21 Mei 1947 aankwam in Tjanjong Priok. De compagnie werd daar voor acclimatisering.gelegerd in het gouverneurskantoor.
Aangezien de wapens vanuit Zuid Afrika moesten komen, omdat het niet toegestaan was om de wapens met de manschappen door het Suez Kanaal te vervoeren, gingen zij enkel gewapend met bamboestokken op wacht terwijl de tegenstanders amper op 500 meter afstand zaten.. Tijdens de 1e politionele actie opereerde de 17e Aan en Afvoer Compagnie op West Java en transporteerde brugonderdelen en andere belangrijke dingen.
Na de 1e politionele actie werd de 17e Aan en Afvoertroepen Compagnie over zee naar Semarang verplaatst waar het onder het commando kwam van de Tijgerbrigade. Hier vervulde zij hun rol als aan en afvoereenheid.
In de nacht van 19 en 20 December 1948 ging de 17e Aan en Afvoer Compagnie in actie van de 2e politionele actie op de wegen van Salatiga, Demak en Pekalongan waar het uitrustingen transporteerde.
De staf en een deel van de voertuigen zag Augustus 1949 Semarang weer voor korte tijd terug. Na een paar weken keerde de 17e aan en afvoercompagnie weer terug naar Salatiga. Het werd verspreid in een groot gebied van Salatiga, Solo, Magelang, Peti naar Semarang. Daarnaast werden voertuigen en chauffeurs gedetacheerd bij eenheden over heel Midden Java.
In November 1949 werd de gehele 17e Aan en Afvoer Compagnie teruggeplaatst naar Semarang en gestationeerd rond de Gombel. Een peloton, dat overgeplaatst was van de 7e Aan en Afvoer Compagnie bleef in Oengaran. Het laatste deel van 1950 kreeg de 17e Aan en Afvoer Compagnie een minder eervolle rol in het transport van de tegenstander en resulteerde zelfs in transporten die gewijzigd werden toen de tegenstanders in grotere nood kwamen. In December 1949 overhandigde de 17e Aan en Afvoer Compagnie hun voertuigen over aan de tegenstander.
Op 22 februari 1950 verliet de 17e Aan en Afvoer Compagnie Nederlands Oost Indië, nu Indonisië, aan boord van de “Volendam” en kam op 23 maart 1950 terug in Nederland.