ARTILLERIE EENHEDEN

 Indeling van een atrillerie eenheid
 1e Afdeeling Veld Artillerie KNIL
 5e Afdeeling Veld Artillerie KNIL
 2-2e Regiment Veld Artillerie
 3-6e Regiment Veld Artillerie

 2-12e Regiment Veld Artillerie
 Terug